Türkiye’yi 2023’e hazırlayacak yeni bir yol haritası, yeni YEP dün ilan edildi.

YEP’ler, son yıllarda, ekonomik ve sosyal alanda atılan atılımların, yeni reformlar, değişim, dönüşüm ve gelişmelerin daha sağlam zeminde sürdürülmesi; ekonomi ve özel sektör için ön-görülebilirliği artırma; ekonomide güven ve istikrara katkıda bulunma gibi temel işlevleri görüyor. Buna bağlı olarak da hedefler, bütçeler, gelir-gider akışlarını düzenleyecek:

https://www.hmb.gov.tr/haberler/yeni-ekonomi-programi-yep-aciklandi

Advertisement