Bütçe açıklarını kapatmak için para basan (%100’e yakın enflasyon oranı ile) Arjantin’in bugün içine düştüğü enflasyon-para arzı kısır döngüsü ve 1990’ların Türkiye’si, Goethe’nin #Faust’unun ikinci cildinde Mefistofeles ve Faust’un, maddi sorunlar yaşayan zor durumdaki İmparatora karşılıksız sınırsız kâğıt para basma önerisinin günümüz uygulaması gibi.

Arjantin’in hatalarından her ülke dersler çıkarmalı, yeni yılda 1990’ların hataları tekrarlanmamalıdır. Bütçe açıkları, karşılıksız para basılarak karşılanmamalıdır:

https://www.bbc.com/news/business-64258488

Advertisement