“Tarım ve gıda, yeni yüzyılın en stratejik sektörlerindendir.

Tarım ve çiftçilik altyapısı, sağlıklı beslenme ve daha sağlıklı gıda üretimi için yeni arayışlar; yerelden kalkınmanın kaynak boyutu ve alan kısıtlarının iyi analizi, gerekli adımların zamanında ve doğru olarak atılması yeni dönemde hayati önem arz eder.

Ulusal ve bölgesel hatta küresel kalkınma planlarının, hedeflerinin başarıya ulaşması için bu kalkınma programlarının yerel ayaklarının da sağlam olması ve yerel birimlerce de aktif olarak kabullenilmesi, desteklenmesi ve uygulamaya geçirilmesi önemlidir. Özellikle de birikmiş fiziki, beşerî, finansal ve sosyal sermayeleri yetersiz ve bu doğrultuda da gelişim süreci daha yavaş ve rekabet güçleri ise oldukça zayıf kentler için bu destekler çok daha önemli ve anlamlıdır.”

Bilal Bağış, 2018.

Link: https://www.researchgate.net/publication/326441172_Yerelden_Kalkinmayi_Yeniden_Dusunmek

Bu vesile ile, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş tarihi olduğu için bugün kutlanan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Advertisement