Yerli oto ‪hayırlı olsun!

Türkiye, önemli bir hayalini gerçekleştirmiş oluyor.

Kim ne derse desin; politik bakış açısından bağımsız olarak, gerekli ve yerinde bir adım oldu. Makro büyümenin, mikro temellerini sağlamlaştırmak, büyümeyi genele yaymak; yan sanayisi ile birlikte ekonomiye ivme kazandırmak, önemli bir ithalat kaleminde dışa bağımlılığı düşürmek, kayda değer bir teknolojiyi ve üretim sektörünü ülke ekonomisine kazandırmak için bu kanalın da kullanılması önemliydi.

Bir dönem Avrupa’nın en büyük 6. üreticisi konumunda kadar yükselen Türkiye; 1 milyonun üzerinde üretim rakamı ile, bugün, dünyadaki ilk 20; Avrupa’nın ise ilk 10 en büyük araba üreticisi ve 8. en büyük araç pazarı olarak, sonunda, kendi arabasına sahip oldu.[1]

Böylelikle, özel bir girişim olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) kamunun da ciddi desteği ile tarihi bir adım atmış oldu.

(Nispeten daha sınırlı da olsa, yan sanayi ile birlikte) On binlerce yeni iş kapısı da sağlayacak, bu 20 milyarlar dolarlık yeni yatırım, Türkiye’ye hayırlı olsun.

Hem ihracat ile, dış açıkların düşürülmesi; hem istihdam ile yeni iş kapılarının açılması sağlanmış olacak. %60-70’lik önemli bir yerlilik oranı ile teknoloji geliştirilmiş olacak, katma değer üretimi bir bütün olarak artacak ve ihracatta da katma değerin artırılması sağlanmış olacak…

Sürdürülebilirlik ve küresel piyasalarda rekabet avantajı için ise, piyasanın ihtiyaçları ve öncelikleri iyi incelenmeli; üretim ekosistemi iyi organize edilmeli ve tedarik zinciri yönetimi iyi planlanmış olmalı. Bundan sonraki süreç için de ar-ge yatırımları artırılmalı, kurumsal kalite iyi oturtulmalı ve tasarımdan motoruna kadar tüm üretim süreçleri Türkiye merkezli yürütülmeli. Türkiye, bu yeni sanayi kolunda teknoloji ihraç eder konuma gelmeyi hedeflemelidir.

Ancak bu yeni sürecin finansmanı da çok iyi planlanmalı…[2]

TOGG CEO’su Mehmet Gürkan Karakaş beyin, biz bir araba şirketi değiliz; yüksek teknoloji ürünü yeni bir araçtan bahsediyoruz deyimini önemsedim.

Teknoloji yoğun, internete bağlı; yeni nesil bu araçlar, yeni dönemin ihtiyaçları düşünülerek ortaya konmuş önemli bir projeye benziyor…

Öte yandan, böylesine ciddi bir projede, ciddi bir kamu desteği olmadan, başarmayı bırakın, hayatta kalmanın mümkün olmadığı da su götürmez bir gerçek. Bu yüzden de bizzat Cumhurbaşkanlığının desteği oldukça önemli idi. 60 yıl önceki Devrim, 54 yıl önceki Anadol gibi örneklerin ve ciddi emeklerin tarihin tozlu sayfalarına çabucak karıştığı düşünülürse, devletin doğrudan proje bazlı desteği ve alım garantileri de bu projenin başarısı ve sürdürülebilirliği için çok çok önemlidir.

Daha önce başlayan, ancak üretimine son verilen Devrim ve Anadol gibi kısa ömürlü girişimlerin ardından; Türkiye, 2022 yılı sonu itibariyle, mevcut durumda kendi arabasını üretebilen 23 dünya ülkesinden biri olacak.[3]

Türkiye, stratejik konumu, büyük pazarı; ucuz ancak beşeri sermayesi yüksek üretim kapasitesi ile büyük oranda dışarıya bağımlı olduğu bir önemli araçta daha bağımlılığını kırma yolunda…

Yerli ve milli bir otomobil üretebilmek, Türkiye için, bölgesel ve küresel bir oyuncu olmanın da anahtarı konumundadır. Büyük bir ekonomi; küresel önemli bir oyuncu olmak için; yerli, güçlü markalara da ciddi ihtiyaç var…

Tesla gibi küresel büyük oyuncuların önemli bir rekabet avantajı yakaladığı bunun gibi yeni ve stratejik alanlarda küresel bir oyuncu olacak Türkiye, küresel siyasetteki konumunu da güçlendirmiş olacaktır…

Yerli oto, cari dengenin düşürülmesi; dış açıkların azaltılması ve ekonomik bağımsızlık için de kilit önemde, kayda değer bir girişimdir.

Bu vesile ile de, yerli oto için henüz resmi talepler toplanmadığı için; bloğum üzerinden bir talepte de ben bulunmuş olayım istiyorum.

Yerli oto, Türkiye’ye ‪hayırlı olsun!


[1] Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan “2018 yılı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi” raporu

[2] Bağış, B. (2019). “Yeni Dönemin Finansman Araçları”, SETA Analiz, No 294. ISBN: 978-605-7544-82-7.

[3] https://tr.euronews.com/2019/12/26/dunyada-hangi-ulkeler-kendi-otomobilini-uretiyor

Advertisement