Weberyan ‘karizmatik lider’ tanımına da uyacak, akademik ve entelektüel yönü güçlü liderlere; siyasetin küresel ölçekte inandırıcılığını kaybettiği, cepheleşmenin arttığı bir dönemde, daha çok ihtiyaç var.