Yerel seçimler bitti. Şimdi, yerel kalkınmaya odaklanma zamanı.

Yerel seçimler geride kaldı. Şimdi, artık, yerel kalkınmaya odaklanma, yerelden kalkınmayı yeniden düşünme, yerel ve bölgesel kalkınma hedeflerine odaklanma zamanı… Görevi devralacak yerel yöneticilerin, her şeyden önce, insan odaklı, özgün ve sürdürülebilir yerel yönetim anlayışı ve kalkınma modelleri geliştirmesine ihtiyaç var.

Ulusal kalkınma hamlelerinin, yerel ve bölgesel kalkınmadan bağımsız düşünülemediği bugün; bölgesel, ulusal ve hatta küresel hedefler için atılacak tüm adımların yerel ayaklarının da sağlam oturtulması özel önem arz eder.

Seçim ile görevi devralacak yerel yöneticiler, kalkınmanın kritik bir ayağını oluşturmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın da, bölgeler ve şehirler arası gelir eşitsizliğini gidermenin de, ulusal kalkınma hamlelerinin başarısının da en önemli ayaklarından biri yerel kalkınma ve onu yönlendirecek yerel yöneticilerdir.[ Şehirlerin, kent ve kasabaların, bölgelerin potansiyellerinin harekete geçirilmesi bu noktada özel önem arz-eder.

1 Nisan’da görevi devralacak yerel yöneticiler, bu sorumluluğun farkında; ulusal kalkınma hamlelerinin sağlam yerel ayaklarının inşa edilmesi ve kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasının kilit oyuncuları konumunda olduklarının bilincinde olmalıdır.

Yerelden Kalkınmayı Yeniden Düşünmek (Bağış, Bilal, eds.). Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/yerelden-kalkinmayi-yeniden-dusunmek/497828.html&manufacturer_id=214963


Advertisement