Sevgili öğrenciler,

Henüz çok genç, ancak ciddi bir gelişim ivmesi kazanan ve bölgenin önemli bilim merkezlerinden biri haline gelen üniversitemize ilginizden ve yeni dönemin trendi, talebin oldukça yoğun olduğu popüler ilgi alanlarından İslam İktisadını tercihinizden ötürü hepinizi tebrik ediyorum. Yakın dönemde, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma için pilot üniversitelerden biri seçilen üniversitemiz ve şehir merkezinde yer aldığı şehrimiz; mert insanları, yeşili, tabiatı ve temiz havası, şehir merkezine 15 dakika mesafedeki havaalanı ve 1-2 saat mesafedeki büyük şehirleri ile bölgesinin güzide kentlerinden biridir.

Altyapısını ve kurumsal kimliğini oturtan üniversite, yeni açılan bölümleri, yurdun her köşesinden ve yurtdışından gelen öğrencileri ile önemli bir bilim merkezi olma yolundadır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan İslam İktisadı ve Hukuku bölümü de disiplinler arası duruşu, bölgenin ve yeni dönemin ihtiyaçlarını önceleyen programı ve global ölçekte artan ilgi nedeniyle her yıl daha çok talep görmekte ve daha popüler hale gelmektedir. Yüksek lisans programımız, hem doğuda hem batıda ilginin gün geçtikçe arttığı bir konuyu, geleceğin önemli ihtiyaçlarından biri olacağı fark edilen bir bakış açısını ve önemli bir eğitim açığını kapatmayı; bu alanlarda ihtiyaç duyulan işgücünü yetiştirmeyi arzulamaktadır. Bu anlamda, programımız, ciddi bir talebin ve önemli bir vizyonunun ürünüdür.

İslam İktisadı ve Hukuku Bölümü, modern ilimleri, bilim ve teknolojideki yenilikleri kullanarak; modern çağın toplumlarının önemli bir kesimin ihtiyaçlarına cevap vermeyi, kadim İslam medeniyetinin öğretilerini modern ilimlerle birleştirmeyi, İslam İktisadının ve Hukukunun temellerini incelemeyi amaçlar. Bu amaçla da, yeni gelişmeleri takip edebilen, girişimci ve kendisini sürekli geliştiren, teori ve pratiği harmanlayabilecek iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüzün, bireysel, bölgesel, ulusal ve hatta global birçok sorunun tam merkezindeki bu konunun, ilimizde de hak ettiği değeri ve ilgiyi alması için akademik kadro olarak biz elimizden geleni yapıyor olacağız. Genel anlamda, iktisat bölümleri, ülkemizde henüz hak ettikleri yeri alamamış olsa da, İslam İktisadına ilgi her geçen gün artmakta, ülke ekonomisinin gelişmesi ve derinleşmesine paralel olarak, bu ilgi sürekli artmaya da devam edeceğe benzemektedir. Özellikle de İslami finans gibi yeni akımlar sayesinde, muhafazakâr kesimlerde de ekonomiye ve finansa ilgi açığı kapatılma ve toplumun önemli bir kesiminin taleplerine daha düzgün cevap verilebilme yolundadır.

İslam İktisadı ve Hukuku Bölümü olarak, yeni dönemde, elbirliği ile;

  • Eğitim ve öğretimde uluslararası standartların tutturulması,
  • Yurtdışındaki önemli üniversiteler ile akademik işbirliklerinin artırılması,
  • Öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize yurtdışı üniversiteler ile değişim ve işbirliği imkânlarının sunulması,
  • Bölümdeki ders dışı akademik faaliyetler ve akademik ortamın oluşturulması,
  • Bölümün genişletilmesi, kadro zenginliğinin oluşturulması,

konularına öncelik vermeye çalışacak ve üniversitemiz İslam İktisadı ve Hukuku bölümünün, bölgenin ve ülkenin önemli programlarından biri haline gelmesi ve öğrencilerin gelişimi için uygun ortamın sağlanmasını öncelikli olarak amaç edineceğiz.

Bu noktada siz öğrencilere düşen de, şartların gittikçe zorlaştığı ve rekabetin arttığı bu yeni dönemde;

  • Yabancı dil açığınızı kapatmak, özellikle de iktisadın öğrenim ve uygulama dili olan İngilizcenizi ve ilgi alanınıza girecek Arapça gibi ikinci dilleri geliştirmek,
  • Derslerinize gerekli ehemmiyeti vermek ve akademik birikiminizi artırmak,
  • Sadece derslerle de yetinmeyerek, alanınızla ilgili ders dışı aktiviteler ile de bilgi ve becerilerinizi artırmak,
  • Stajlar ve fırsat buldukça da bölümüzle ilgili iş tecrübeleri ile mezuniyete dolu dolu CV’ler ile hazır hale gelmek,
  • Lisans döneminizi, ilgi ve kariyer planlarınıza uygun, sınavlar, sertifikalar ve çalışmalar ile dolu bir CV ile geçirmek ve böyle mezun olabilmek,

Bu minvalde de, yurtdışı eğitimin şartlarının zorlanmasını, Mevlana ve Erasmus gibi yurtdışı değişim programları ile Arapça ve İngilizce gibi dil öğrenimi fırsatlarının etkin ve verimli değerlendirilerek; modern dünyanın, kendi sınırlarının dışında da düşünebilen ve böylece dünya vatandaşlığına bir adım daha yaklaşan bireyler olmanızı önemli ve öncelikli buluyoruz.

Sevgili gençler, dünya hızla globalleşiyor. Mesafelerin öneminin kalmadığı, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla yol aldığı, rekabet koşullarının ise giderek zorlaştığı yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemde, dünyadaki gelişmeleri, ülkesini, toplumunu ve kendisini daha iyi kavrayan, çözüm üreten ve fırsatları zorlayan bireyler daha avantajlı ve başarılı olurlar. Eğitim ve beşeri sermayenin ülke ekonomileri için önemi; etik sorunların, sosyal hakların, değerlerin ve sorumlulukların bilincinde olmanın önemi de gün geçtikçe artmaktadır.

İslam İktisadı ve Hukuku bölümü mezunlarımızın, kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar; yurtdışındaki finans kurumları, ilgili kurumların araştırma birimleri, planlama, hazine ve strateji birimleri; finans dünyası, üniversiteler ve STK’lar gibi çok geniş alanlarda çalışma imkânları mevcuttur. Ancak, rekabetin de çok fazla olduğunu aklımızdan çıkarmamak gerekiyor.

Yüksek lisans programımızdaki ve fakültelerimizdeki hocalarımız ve araştırma görevlilerimizin kalitesi ve yeterlilikleri noktasında şanslı olduğumuz inancındayım.

Birlikte güzel bir yıl diliyorum,

Dr. Bilal Bağış

Advertisement