Sevgili Öğrenciler,

Dünya hızla globalleşiyor. Mesafelerin öneminin kalmadığı, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla yol aldığı, rekabet koşullarının ise giderek zorlaştığı yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemde, dünyadaki gelişmeleri, ülkesini, toplumunu ve kendisini daha iyi kavrayan, çözüm üreten ve fırsatları zorlayan bireyler daha avantajlı ve başarılı olurlar. Eğitim ve beşerî sermayenin ülke ekonomileri için önemi; etik sorunların, sosyal hakların, değerlerin ve sorumlulukların bilincinde olmanın değeri de gün geçtikçe artmaktadır. İktisat veya Ekonomi Bölümü, eleştirel düşünebilen, modern ilimleri, bilim ve teknolojideki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilen, girişimci ve kendisini sürekli geliştiren, teori ve pratiği harmanlayabilecek iktisatçılar/ekonomistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bireylerin tercihlerinden, makroekonomik verilere; aile ekonomisinden, siyasete; sağlıktan, dış politikaya; eğitimden, hukuka çok geniş bir alanın konusu ve bu alanlarda uygulama imkânları bulunan iktisat/ekonomi gibi kapsamlı, ancak rekabetin de oldukça fazla olduğu bir bölümü tercihinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum.

Siyasetçilerin vaatlerinden, yazılı ve görsel medyanın ön sayfa haberlerine; bireylerin iş, aş ve eş seçimlerinden, yaşam standartlarına çok geniş bir ilgi alanına hitap eden iktisat/ekonomi, aslında, yaşamımızın tüm aşamalarının ve farklı yönlerinin tam merkezindedir. Bireysel, bölgesel, ulusal ve hatta global birçok sorunun tam merkezindeki bu konunun, ilimizde de, hak ettiği değeri ve ilgiyi alması için akademik kadro olarak biz elimizden geleni yapıyor olacağız.

Burada altı mutlaka çizilmesi gereken önemli bir nokta da, batının önemli eğitim kurumlarında hala en çok tercih edilen ve en çok kazandıran bölümlerin başında ekonomi/iktisat bölümleri gelir. Ülkemizde henüz hak ettiği bu yeri alamamış olsa da, ülke ekonomisinin gelişmesi ve derinleşmesine paralel bu ilgi sürekli artmakta ve özellikle de İslami finans gibi yeni akımlar sayesinde, muhafazakâr kesimlerde de bu ilgi açığı kapatılma yolundadır.

İktisat/ekonomi Bölümü olarak biz, yeni dönemde, elbirliği ile;

  • Bölümümüzde, eğitim ve öğretimde uluslararası standartların tutturulması,
  • Yurtdışındaki önemli üniversiteler ile akademik iş-birliklerinin artırılması,
  • Öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize yurtdışı üniversiteler ile değişim ve iş-birliği imkânlarının sunulması,
  • Bölümdeki ders dışı akademik faaliyetler ve akademik ortamın oluşturulması,
  • Bölümün genişletilmesi, kadro zenginliğinin oluşturulması,

konularına öncelik vermeye çalışacağız. Böylelikle de, üniversitemiz iktisat/ekonomi bölümünün, bölgenin ve ülkenin önemli iktisat/ekonomi bölümlerinden biri haline gelmesi ve öğrencilerin gelişimi için uygun akademik ve sosyal ortamların sağlanmasını öncelikli olarak amaç edineceğiz.

İktisat/ekonomi bölümümüz, daha kaliteli, aktif ve sosyal; gün geçtikçe akademik olarak da daha oturmuş bir bölüm olarak sizlerin iktisat/ekonomi disiplini açısından ve sosyal olarak gelişimize katkıda bulunmak için önemli yenilikler ile yeni eğitim-öğretim dönemine başlangıç yapıyor. İki aşama üzerinde yapılan yeniliklerin önceliği, sizlerin, yeni dönemin ihtiyaç duyduğu birikime sahip, özgüveni yüksek, girişimci ekonomistler olarak iktisat/ekonomi disiplini içerisindeki farklı alanlarda gelişiminize katkı sağlamaktır.

Bölümümüzün tanıtım atağı ve uluslararasılaşması; ders dışı akademik faaliyetlerin başlatılması, hocaların ders yüklerinin düşürülmesi; yeni akademik dergi, çalıştay ve konferanslar ile akademik kadro ile öğrencilerin akademik gelişimleri için ortam hazırlanması, yeni dönemde adım adım hayata geçirdiğimiz yenilikler ve temel hedeflerimiz arasındadır.

Bölümümüzde, ders dışı akademik faaliyetlerin (öğrenci etkinlikleri, Seminer, Konferans ve Çalıştaylar gibi) oldukça yoğun olmaya başlayacağı yep-yeni bir döneme giriyoruz.

Bu noktada siz öğrencilere düşen de, şartların gittikçe zorlaştığı ve rekabetin arttığı bu yeni dönemde;

  • Özellikle de, yabancı dil açığınızı kapatmak ve iktisat/ekonomi biliminin öğrenim ve uygulama dili olan İngilizcenizi geliştirmek,
  • Derslerinize gerekli ehemmiyeti vermek ve akademik birikiminizi artırmak,
  • Sadece derslerle de yetinmeyerek, alanınızla ilgili ders dışı aktiviteler ile de bilgi ve becerilerinizi artırmak,
  • Stajlar ve fırsat buldukça da bölümüzle ilgili iş tecrübeleri ile mezuniyete dolu dolu CV’ler ile hazır hale gelmek,
  • Lisans döneminizi, ilgi ve kariyer planlarınıza uygun, sınavlar, sertifikalar ve çalışmalar ile dolu bir CV ile geçirmek ve fark yaratan özgeçmişlerle mezun olabilmek,

Bu bağlamda, yurtdışı eğitimin şartlarının zorlanmasını; Erasmus ve dil öğrenimi fırsatlarının etkin ve verimli değerlendirilerek; modern dünyanın, kendi sınırlarının dışında da düşünebilen ve böylece dünya vatandaşlığına bir adım daha yaklaşan bireyler olmanızı önemli ve öncelikli buluyoruz.

İktisat/ekonomi bölümü mezunlarımızın, kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar; ilgili kurumların araştırma birimleri, planlama, hazine ve strateji birimleri; finans dünyası, üniversiteler ve STK’lar gibi çok geniş alanlarda çalışma imkânları mevcuttur. Ancak, rekabetin de çok fazla olduğunu aklımızdan çıkarmamak gerekiyor.

Bu noktada, bölümümüzdeki ve fakültemizdeki hocalarımız ve araştırma görevlilerimizin kalitesi ve yeterlilikleri noktasında şanslı olduğumuz inancındayım.

Birlikte güzel bir yıl diliyorum,

Dr. Bilal Bağış

Advertisement