Bingöl, Türkiye

27.04.2018

Hepiniz Bingöl’ümüz için bu prestijli doğrudan Tübitak destekli organize edilen programa hoş geldiniz!

Konuşmacıları ve bilim kurulunda, ABD, İngiltere ve Avrupa’dan alanlarında dünyanın en iyi okullarından ve uluslararası tecrübesi olan isimleri içeren bu prestijli uluslararası “Yerel Kalkınma Çalıştayı”, bugün, Bingöl Üniv. RTE Kongre merkezinde yerini alıyor.

Yerelden kalkınma, fırsatlar, girişimcilik ve finansman konularında uzman yurt-içi ve yurt-dışından onlarca katılımcı ile renklenecek çalıştayın, ilin gelişimi ve kalkınması için yeni kapılar açacağını umut ediyoruz. Yerel kalkınma ile ilgili akademisyenler, kurum ve kuruluşlardan temsilciler, STK’lar, basın ve alanında deneyimli katılımcılarla renklenecek; yatırım fırsatları, yeni fikirler ve yeni fırsatların gün yüzüne çıkarılacağı, deneyimlerin paylaşılarak sosyal sinerjinin ortaya çıkarılacağı önemli bir çalıştay olacağını umut ediyoruz.

İngiltere’nin genel anlamda istikrarlı olarak dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasında yer alan, ancak özellikle de İslam İktisadı ve Finansı konusunda dünyadaki sayılı birkaç okuldan biri haline gelen prestijli Durham Business School üniversitesinden Prof. Omneya Abdelsalam’ın İslam İktisadı ve Finansı’nın yerel kalkınmada ve ekonomik büyümede oynayabileceği aktif rolü inceleyeceği açılış konuşması ile başlayacak çalıştayımız; bu bölgede, alanındaki en önemli çalıştaylardan biri olmaya adaydır.

Çalıştayımızın diğer il dışından davetli konuşmacılarından Ayhan Apaydın Bey, uluslararası yerel kalkınma kongrelerinin düzenleyicisi, yerel kalkınma derneğinin başkanı ve bu kimliklerinin yanında da uluslararası yatırım danışmanlığı, AB proje uzmanlığı gibi yerel kalkınmayı alanı ile doğrudan ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası tecrübesi ile kendisini kanıtlamış biridir.

Bunların yanında, özellikle de Bingöl’de son dönemde revaçta olan ve önemli destekler çeken arıcılık sektörü üzerine çalışmaları ile tanınan (biri dünya çapında isim yapmış) il dışından 2 hocamızı davet etmeyi özellikle çok istedik, ancak nasip olmadı. Bingöl Üniversitesi’nin arıcılık konusunda pilot üniversite olarak seçilmiş olması, bu konuşmacıları davetleri daha anlamlı ve önemli kılacaktı.

ABD ve İngiltere’de, önemli akademisyenler ile yazışmalarımız, oradaki okulların izin vermemeleri sürecine takıldı. Tüm riski üstelenerek, İngiltere’den kendi sorumluluğu ile buraya gelmeyi kabul eden Prof. Abdelsalam’a bu vesileyle tekrar teşekkürü borç biliyorum.

Tüm aktif katılımcı konuşmacılarımızı, düzenleme komitesi olarak bizler de dikkatle takip edecek; ilimiz ve bölgemiz için anlamlı fikirler ve projeler noktasında söyleceklerini dikkatle not ediyor olacağız.

Huzurlarınızda; tüm katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza, zaman ayırarak, Anadolu’nun bu kendi halinde küçük, sessiz sakin; ama son dönemdeki hamleleri ile kendini aşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bu şehrinin bu yeni etkinliğine gelmeyi kabul etmeleri nedeniyle tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Prof. Abdelsalam welcome to Bingol and to Turkey. It is, indeed, a great honor to host you here (Prof. Abdelsalam Bingöl’e ve Türkiye’ye hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak gerçekten büyük bir onur.)

Birbirinden kıymetli katılımcılarımıza, zamanlarınızdan, yoğun programlarınızdan ödün vererek; buraya bu çalıştaya katkı sunmak için geldiniz hepiniz; organizasyon komitesi adına sizlere tekrar teşekkür ediyorum.

Kalkınma konusunun, özellikle de gelişmiş ülkelerde; yerel kalkınmadan bağımsız düşünülemediği gerçeğinden hareketle, Türkiye’de de, gelişim ve dönüşüm hamlesine paralel olarak, yerelden kalkınma fikrine daha fazla önem verilmesi gerektiği inancındayız. Bu vesileyle de, yerel kalkınma fikrini yeniden düşünme gereğine ve bu yükselen trende daha fazla kesimin ilgi göstermesi gereğine bugün burada tekrar dikkat çekmiş olalım istedik.

Ülkeler arası rekabetin dahi, kentler arası rekabete dönüştüğü yeni bir yüzyıl ve farklı bir dönemdeyiz. Doğrusu, geçmişte de – tarih boyunca da, kentler, ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında hep kritik önem arz-etmişlerdir. İngiltere ve ABD gibi iki modern dönemin merkezi ülkesinin ekonomik ve finansal dönüşümünde Londra ve NewYork’un oynadıkları kritik değer; Osmanlı ve Bizans’ın imparatorluk geçmişinde İstanbul’un oynadığı hayati rol… Bağdat ve Moskova gibi örneklerle bu örneklemler genişletilebilir pek-ala…

Bu çalıştayın konusu ‘yerel kalkınma’ elbette; ancak, yerel kalkınmanın başarılı olması için de özellikle de bölgenin kalkınması önceliklendirilmeli; ardından illerin ve diğer daha küçük yerleşim yerlerine odaklanılmalıdır… Bu noktada, FKA’nın organizasyonunda gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma Konferanslarını önemli bir tamamlayıcı unsur olarak görüyoruz burada.

Kıymetli katılımcılar,

Sorularınız, eleştiri ve yönlendirmelerinizle; bu çalıştayı daha verimli hale getireceğiniz inancındayız. Ancak, zaman kısıtımız var elbette, oturum başkanlarımız, özellikle de buna dikkat etmeye çalışacaklar.

Yerel kalkınma ile ilgili sorunların, çözüm önerilerinin, beklentilerin ve teşviklerin konuşulmaya çalışılacağı; il ekonomisinin genel resminin çekilmeye çalışılacağı verimli bir çalıştay olmasını umut ediyoruz.

Programda aktif görev alan arkadaşlarımız ile birlikte, Bingöl’e, prestijli bir program kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür bilimsel faaliyetlerin Bingöl’de de aralıksız devamını diliyorum.

Tübitak destekli düzenlenen bu çalıştay; özellikle de, son iki yılda Bingöl İİBF’de ders dışı bilimsel etkinlikler başlatma ve geliştirme noktasında atılan adımların bir yenisi olarak görüyoruz;

Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyor;

Verimli bir gün, faydalı bir çalıştay olması dileklerimle; tüm haziruna saygılar sunuyorum…

Yerel Kalkınma Çalıştayı Düzenleme Kurulu adına

Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Bilal Bağış

Advertisement