BÜ IIBF’de, 2016 Güz döneminde Ekonomi-Finans Konuşmaları serisi başlatıldı. Birçok anlamda bir ilk olma özelliği taşıyan program; akademik eğitim ve öğretimi tamamlama amacı güdüyor.

Ekonomi-Finans Etkinlikleri; konuşmalar, seminerler ve eğitim serisi; bölgesel kalkınma için atılan adımlar, geliştirilen projeler ile birlikte beşerî sermayenin ve sosyal sermaye potansiyelinin etkin kullanımı, geliştirilmesi ve kalkınma bilincinin ilin geneline yayılması için destekleyici bir seri olmayı; projelendirme desteği sunma ve akademik eğitim ve öğretimi tamamlama amacı güdüyor.

Ekonomi-Finans Konuşmaları serisi, Anadolu’nun kendi halinde küçük bir şehir ve üniversitesinde öğrencilerin kendilerini geliştirmesi ve reel sektör ile bağlarını güçlendirmesi; işlerin orada nasıl yürüdüğünü anlayabilmesi için, reel sektör ve finansal kesimden konuşmacı ve davetlilerin üniversiteye getirilerek, öğrencilerle buluşturulması sağlanmalı.

Bu sayede hem tecrübelerin paylaşılması hem gerçek hayatta işlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili bilgi paylaşımı, hem de öğrencilerin gelecek ve iş yaşamı ile ilgili sorularının cevaplanması amaçlanmalıdır.

EkoFin’ler:

 • Bölgenin ve ilin sahip olduğu insan kapasitesini geliştirmek,
 • Bu amaçla eğitim faaliyetleri yürütmek,
 • Bölgesel kalkınmaya, beşerî sermaye ve sinerji yaratılması çabalarına katkıda bulunmak,
 • Bir akademi mantığıyla çalışarak; spesifik alanlarda eğitim ve sertifikasyon sağlamak,
 • Sertifikalar vermek,
 • Teknik geziler düzenleyerek, teorik bilgilerin yanında Pratik tecrübelerin edinilmesine destek olmak,

gibi, temel birkaç hedefi gözetmektedir.

Dr. Bağış koordinatörlüğünde başlatılan Ekonomi-Finans Konuşmaları serisi;

 • Reel sektör, finansal piyasalar, iş dünyasından davetliler ile özel sektör ile içli-dışlı akademisyenleri öğrenciler ile buluşturmak,
 • Teori ile pratiği harmanlamak; akademi ile reel sektörü aynı ortamda buluşturmak,
 • Öğrencilerin akademik, teorik ve pratik gelişimlerine katkıda bulunmak ve kampüs dışı iş dünyası ile iletişimlerini güçlendirmek,
 • Öğrencilerin vizyonlarının gelişimi ve düşünce dünyalarının zenginleşmesine katkıda bulunmak,
 • Teorik eğitimlerin yanında, öğrencilerin piyasadan tecrübeli örneklerle buluşarak, onların rehberliğine başvurma ve sorularını iletme fırsatı bulmalarını sağlamak,

için yola çıktı.

Ekonomi-Finans Konuşmaları serisi, Dr. Bilal Bağış’ın akademik kadro ve öğrencilerden oluşan gruba Çarşamba günü yaptığı “Kendi Ekonomi Modelimiz Mümkün Mü?” açılış konuşması ile start aldı.

Ekonomi-Finans Konuşmaları, aylık konuşmalar ve haftalık konuşmalar olarak iki yönlü sürdürülecek. Konuşmaların içeriği ise;

 • Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik göstergeler,
 • Global Ekonomik Gelişmeler,
 • Global Para Politikası gelişmeleri:
 • Finansal Piyasalardaki Gelişmeler:
 • İslami Finans,
 • Anadolu’nun küçük illerinin ekonomisi: sorunlar ve avantajlar,
 • İş Ahlakı,
 • Kalkınma Ekonomisi,
 • Kamu İktisadı ve Kamu yönetimi,

gibi üst başlıklar altında toplanmış durumda.Anadolu’nun küçük şehirlerindeki bankacılar, Akademisyenler,Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri ve İdarecileri ile Bürokrasiden ekonomiye yön verenler ve ayni şehirli Başarılı Örneklere yer verilecek konuşmalar için planlanan program gün ve saati: Çarşamba günleri 5-6 arasıdır.

Ekonomi-Finans Konuşmaları serisine orta ve uzun vadede;SPK, TCMB, Borsa İstanbul, Ekonomi Bakanlığı, Farklı Üniversiteler, Odalar, Finansal Kurumlar ve Reel sektör ile Ekonomi Gazetecilerinin davet edilmesi hedefleniyor. Ekonomi-Finans Konuşmaları serisi,BÜ akademik kadrosu, Öğrenciler ve Misafir katılımcılara açık olacak.

İlin kalkınması ve sürdürülebilir kalkınmaya etkisi: Bölgesel Kalkınma için Ekonomi-Finans Etkinlikleri; farklı eğitim seminerleri, konuşmalar ve akademik ve girişimciliğe dayalı eğitim serisi, bölgesel kalkınma için atılan adımlar, geliştirilen projeleri ve tüm ilgili adımlar için gerekli insan kaynağına katkıda bulunarak; projelerin etkinliği, verimliliği ve geliştirilmesi çalışmalarına destek olmayı amaçlar. Verimliliğin artırılması ve girişimcilik ruhunun, kalkınma bilincinin ilin geneline yayılmasını amaçlar.

Üniversitenin ihtisaslaşmasına katkısı: Bölgede, ilde ve üniversitede, birçok anlamda bir ilk olma özelliği taşıyan program; bölgesel kalkınma için atılan adımlar, geliştirilen projeler ile birlikte beşerî sermayenin geliştirilmesi ve kalkınma bilincinin ilin geneline yayılması, proje hazırlama yetisini geliştirme, bu amaçla yürütülen akademik eğitim ve öğretimi tamamlama amacı güdüyor.

Bölgesel kalkınma için atılan adımların, beşerî sermaye kısmının eksikkalmaması ve sosyal sermaye potansiyelinin harekete geçirilmesi için bu tur bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici faaliyetler önemli bir misyon üstlenir.

İletişim adresleri:

EkoFin Çalışma Grubu Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Bilal BAĞIŞ

Advertisement